خوشبحال اونایی که لیاقت زیارتت رو پیدا کردن اقا ... ما رو فراموش کردی حسین جانم 
موضوع :
بدون دسته ,